5/5

ภูชี้ฟ้า เชียงราย

ภูชี้ฟ้า เชียงราย

ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่นซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยและลาวในอำเภอเทิง เชียงราย ด้วยธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของยอดผา เป็นเส้นยาวชี้ขึ้นไปบนฟ้าไปทางประเทศลาว จึงเป็นที่มาของชื่อ “ภูชี้ฟ้า” น้ำใจภูชี้ฟ้า หน้าหนาว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อสัมผัสอากาศหนาวเพื่อคลายร้อนและชมภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามเหนือท้องทะเลแม้โอบกอดทะเลหมอกที่สวยงาม