5/5

ปราสาทหินพันยอด สตูล

อุทยานแห่งชาติเภตรา

ปราสาทหินที่มองไม่เห็นกลางทะเลแห่งนี้คือปราสาทหินพานยอด อายุกว่าล้านปี ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเจ็ดลึก อุทยานแห่งชาติเภตรา ความงามตามธรรมชาติอันน่าทึ่งนี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะตามธรรมชาติที่ทำให้หินมีรูปร่างแปลกตา นอกจากนี้ยังมีฟอสซิล เช่น แมงดาทะเล ปลาหมึกโบราณ และหอยโข่ง