5/5

จุดชมวิวเนินมะปราง พิษณุโลก

ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวพิษณุโลก แต่ไม่ได้ไปชิงช้าไม้ที่จุดชมวิวเนินมะปราง ตั้งอยู่ที่บ้านสวนชมทะเลไทยภูรักษ์ บอกเลยว่าพลาดอย่างมหันต์!!! เพราะเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในพิษณุโลก จากมุมมองของต้นไม้ต้นนี้ จะมองเห็นทิวเขาและพื้นที่ราบตรงทางแยกของ 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ช่วงเวลาที่แนะนำคือช่วงหน้าฝนสุดท้ายและต้นฤดูหนาว เพราะมองเห็นได้ทั้งทะเลหมอกและรุ่งอรุณ